1. Yabancı dil öğrenmek kısmen sayısal bir alan olmasından dolayı, sağlam bir metotla yol almak için profesyonel bir destek almak daha akıllıcadır. Çünkü yıllarca bir başına yürümek ömürden ve zamandan kaybettirecektir.

2. Tek bir dersin tek bir anı kaçırılmamalıdır. Aciliyet halinde kaçırılan derslerin mutlaka video kayıtları not alarak dinlenmelidir.

3. Yabancı dil insan anatomisi üzerinden tasavvur edildiğinde, dilin iskeleti olan gramer sağlamca not edilmelidir. Buna göre, zamirler iskeletin kafası, gövde zamanlar, sağ bacak fiil cümlesi ve öğeleri, sol bacak isim cümlesi ve öğeleri, sağ kol yeterlilik, sol kol gereklilik ve tüm iskeleti bir arada tutan eklemler ise edat ve bağlaçlardır. Özellikle zamanlar ve edat-bağlaçlar çok çok önemlidir. Ama ortaya çıkan iskelet yalnızca korkunç bir ziaretgahtır ve asla sevimli bir insana henüz dönüşmemiştir. Çoğu program maalesef bu korkunç ucube üzerine inşa edildiği için başarılı olmaktan uzaktır. Bu ana konular bolca metinler üzerinde tatbik edilerek sağlam öğrenilmelidir. Bu iskeletin oluşum süresi bir aydır. Bir aydan fazla zaman ayırmak israf olacaktır. Ama asıl önemli iş bu iskelete et giydirmek ve tabiri caizse makyajını yaparak insana benzetmek, “ahsen-i takvim”e ulaşmaktır. Et giydirme bizde, basitten zora doğru bolca ve anlayarak metin okumak ve makyaj ise bu metinleri analiz etmektir. Bizde metin analizi; bilinmeyen kelime, edat-bağlaç, kalıp yapılar, sıfat cümleleri gibi cümlelerin kırılgan yerlerine dikkat çekmektir ve bunları vurgulayarak ilerlemektir. 3. Üç defter tutulmalıdır: Bir deftere edat-bağlaçlar ve kalıp yapılar kardeşleriyle birlikte hatta kümeler gibi görsel şekillerle destekleyerek not edilmeli; ikinci deftere ise bilinmeyen kelimeler anlamdaşlarıyla birlikte sağlam kaydedilmelidir. Üçüncü deftere M. Mekin MEÇİN Tel: 0533 663 8085 ise, sıfat cümleleri, temel cümle–yan cümle (şart ve ceza cümlesi) ilişkisi, genel dil teknikleri nakış nakış, örgünün emeğiyle işlenmelidir.

4. Derste aktif, soru soran, sorgulayan, itiraz eden, katkı sunan bir çoşku ve dinamizm halinde tetikte beklemelidir.

5. Haftalık Bireysel Okuma Metinleri (BOM) mutlaka sözlük yardımıyla anlayarak okunmalı, bilinmeyen kelimeleri, edat-bağlaçları ve kalıpları not edilmelidir. Haftalık bireysel metin okuma sayısı 50 olarak belirlenmelidir. Ama sıfırdan başlamış olan kimseler için bu bireysel okuma süreci birinci ay tamamlandıktan sonra ve en kolay ve en kısa metinlerle başlamak üzere gerçekleşmelidir. Ama az bir alt yapısı olan dil yolcuları, ilk haftadan itibaren bireysel okumaya geçmelidir. 7. Temel düzeyde haftalık akıcı bir hikaye, ileri düzeyde ise haftalık akıcı bir roman okunmalıdır.

6. Dilde istikrar çok önemlidir. Altı ay boyunca ders kaçırmayan, haftalık olarak BOM ve kitabını bitiren kişiden ilgili dilde hakim olması beklenir.

7. Yabancı dil sınavına hazırlanan kişiler yukarıdaki ritüellerin yanı sıra bolca soru çözmelidir. Yukarıdaki sistemle giden Temel düzey öğrencisinin 35 deneme sınavını da çözmesi halinde asgari 50 puan, azami 70 puan alması neredeyse bizde garanti. İleri düzey öğrencisinin ise 70 adet deneme sınavının çözümünü de bu sisteme eklemesi halinde asgari 70 puan, azami 90+ puan alması neredeyse garanti.

8. Elifbayı bilmediği halde günlük 15-17 saat Doğu dillerini çalışan müsteşriklerin ilgili dili üç ay gibi kısa bir sürede öğrendiklerine dair tespitler vardır. Zaman göreceli bir kavram, zamanı doludizgin ve istikrarlı kullanan kişilerin bir haftası, plansız kimselerin bir ayına bedel olduğunu görüyoruz. 

9. YDS YÖKDİL İÇİN YABANCI DİL ARAPÇA İNGİLİZCE VE FARSÇA ÇALIŞAN ARKADAŞLARIN İLGİ VE BİLGİLERİNE...